Contact Us

Contact Us

Desert Camp Address

Khaba Road Village Kanoi Sam Road Sam Jaisalmer Rajasthan

Dilip Singh 09950521870

reservation10@yahoo.com

Jaipur Office Address

Plot No 28 Bhuneshwar vatika Ext Sirsi Road Meenawala Jaipur - 302034 ( Raj.)

Virendra Singh 07665543262

0141-2471814

reservation10@yahoo.com

Mumbai Office

Shop No.4,Shyamkunj Kamla Vihar Sports Club Lane Mahavir Nagar Kandivali (W) Mumbai - 400067West,Mumbai - 67

Prasann Sori + 91 - 9820291185 + 91 - 7208009596
Bhaven Shah + 91 - 9930165083 + 91 - 9892652112

prasann@elite-hospitality.in
bhaven@elite-hospitality.in

Tel No :- 022 - 40168383
Website :- www.elite-hospitality.in